Fotoğraf Vakfı'nın 10. Yılında Belgesel Fotoğraf Günleri kapsamında Masa Başı Sohbetleri...Türkiye'de son on yıldır varlıklarını hissettiren ve sayıları günden güne artış gösteren yeni nesil fotoğraf kollektifleri ve fotoğraf ajansları, ana akım medyanın büyük bir tıkanıklık yaşadığı bu dönemde son derece önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Bir yandan halkın haber alma hakkının önünde ki engellere bybass yaparak yeni iletişim kanalları oluşturuyorlar, bir yandan da genç basın ve belgesel fotoğrafçı kuşağının üretimlerini yurtiçi ve yurtdış
ında görünür kılmaya çalışıyorlar.

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri kapsamın da Salt Galata'daki etkinlikler sırasında bu yeninesil fotoğraf kolektifleri ve ajanslarıyla fotoğrafçıların birebir görüşebilmesi için tanışma masaları açıyor. 29 ve 30 Kasım tarihlerinde, 14.30-15.30 arasında çeşitli kolektif ve ajansların temsilcileri, fotoğrafçılarla tanuşmak, sohbet etmek üzere masalarının başında sizleride bekliyor olacaklar... 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder