Bir halkın içinden, bir halk

*Ermeni soykırımın 100. yılı dolayısı ile birçok kitap yayınlandı. Genellikle tarih ve araştırma alanındaki bu kitaplar arasına katılan yeni bir tanesi daha var. Nuray AKKAYA'nın Alef Yayınevi'nden çıkan ''Ermeniler'' başlıklı kitabı...

Bir yolculuk öncesinde tam kapıdan çıkarken kargonun elime tutuşturduğu dört dilli (Ermenice, İngilizce, Türkçe ve Fransızca) çalışma yıl içerisinde karşılaştığımız yayınlardan farklı olarak bize bir Ermeni fotoğrafçının gözünden Ermenileri anlatıyor. Kentsel dönüşüm içerisinde yenilenen Ermeni vakıf binalarından, Anadolu'nun en ücra köşesideki yıkık kilise duvarına, Vakıflı'^da yeşeren yeni Ermeni gençliğinin boynunda haçlı portrelerinden, yıllarını Ermeni toplumunun gelişimine adamış yolculuk bu. 

12 Yaşında Çekoslovak bir agrandizör ile fotoğrafçılıkla tanışan Nuran AKKKAYA birçokları gibi Lise'den sonra ikinci meslek olarak edinmiş bunu kendine. Aaslında, Marmara Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun. Haluk ÇOBANOĞLU ile 2006 yılında giriştiği belgesel fotoğrafçılık çalışmaları bugünkü Ermeniler kitabının temelini atmış. 

''Bu fotoğraf belgeseli, yaşadığımız topraklarda kadim bir kültüre sahip olan Ermenilerin hayatlarını görünür kılmak adına küçük bir katkı sağlayabilirse, o  zaman amacına ulaşmış demektir. Zira geçmişte ülke halklarının kalbine yer eden bazı Yeşilçam ''kahramları'' gibi Samuel Agop ULUÇYAN'ın Sami HAZİNSES, Krikor CEZVECİYAN'ın Kenan PARS, Vahe Özinyan'ın Vahi ÖZ'ün olduğunu hatırlayarak birçok Ermeni de kimlerini adeta görünmez kılarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 


Ermeniler; Nuran AKKAYA, Alef Yayınevi, Mayıs 2015

*Radikal gazetesinden alınmıştır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder