Tarihi kentler ve Ermeniler serisinin ilk kitabı: Bitlis ve Muş

Aras Yayıncılık, Anadolu kentlerindeki Ermeni mirasını inceleyen ''Tarihi kentler ve Ermeniler'' serisine Richard G.Hovannisian'ın ''Bitlis ve Muş'' kitabı ile ilk adımını attı. Kitabın ilk baskısı ABD'de yayınlamasından 14 yıl sonra Türkçe'ye çevrilerek okuyucusuyla buluştu.

Kitapta, Ermeni halkının yarattığı kurumların siyasi, kültürel, dini ve toplumsal mirasi da inceliyor. Vartavar Bayramı'nın Daronlular için özel önemi, neşeli kutlama gelenekleri de yer buluyor eserde, Birici Dünya Savaşı'na kadar önemli dini kurumlar olarak kalan Surp Arakelots Vank ve Surp Garabed gibi görkemli kiliselerin yapıları da bulunuyor. 

Aras Yayıncılık'ın ''Tarihi kentler ve Ermeniler'' serisi 13 kitapla daha devam edecek: Van, Harput, Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve Urfa, Kilikya, Karadeniz, İstanbul, Kars ve Ani, İzmir, Kayseri ve Kapadokya, Küçük Asya, Musa Dağ.