'Bin Varmış Bir Yokmuş' fotoğraf yarışması
Türkiye'nin geçmişte sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlayan ve etkinlikler düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık, üniversite öğrencilerinin katılacağı bir fotoğraf ve araştırma yarışması düzenliyor. 

Yarışmaya gönderilen fotoğrafların, şimdi büyük ölçüde kaybolmuş olan Anadolu'nun kadim halklarının (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Bulgarlar, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler vd) kültürel mirasına ilişkin olması
bekleniyor.

Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, geçmişte kültürel çeşitlilik bakımından çok daha zengindi. Yaklaşık yüz yıl önceye, 20.yüzyıl başına ait nüfus verileri, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkın yüzde 25 kadarının Müslüman olmayan topluluklardan oluştuğunu gösteriyor. 1914 Osmanlı resmi nüfus sayımında Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Rum Katolikler, Ermeni Katolikler, Protestanlar, Latinler, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar şeklinde sayılan bu topluluklar, bu toplumun bir parçasıydı. Geçmişte dört milyona yakın bir nüfus oluşturan bu topluluklardan günümüze yüz bin civarında bir nüfus kalırken, kültürel varlıkları da büyük ölçüde silindi. Üniversite öğrencilerine yönelik bu fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan bu kültürleirn izlerini görünür kılmaya ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusudna deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Yarıma 2015 yılı için düzenleniyorsa da gelecek yıllarda da devam ederek gelenekselleşmesi hedeflenmektedir.

Kimler katılabilir?

Yarışmaya 2015-2016 öğretim yılında herhangi bir üniversitenin önlisans, lisan veya yüksek lisans programlarında öğretime devam eden, 30 yaşını aşmamış (1985 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) öğrenciler katılabilir. 

Takvim

Eserlerin son teslim tarihi 22 Kasım 2015.

Yarışma sonuçları 1 Aralık 2015 tarihinde açıklanacak. 

Yarışmada derece giren veya başarılı bulunan eserlerin yer aldığı serginin açılışı ve kataloğun yayınlanışı 2015 Aralık ayında gerçekleşecek. 

Ödüller

Yarışmada birinci olan eser sahibine 3.000 TL, ikinci olan eser sahibine 2.000 TL, üçüncü olan eser sahibine ise 1.000 TL ödül verilecek.

ilk beş dereceye giren katılımcılara toplam 10 bin TL değerinde kitap armağan edilecek. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler bir sergi ve kitapta bir araya getirilecek. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere birer sertifika verilecek.

Daha detaylı bilgi için yarışmanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder