EBA 2.Belgesel Yarışması


T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2.Belgesel yarışmasının katılım koşulları ve yarışma şartnamesini açıkladı. Bu yılın konusu '' Tarihimiz, Kültürümüz, Şahsiyetlerimiz '' olarak belirlendi. Bu yarışma kapsamında öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yarışma yapılacaktır. Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır. Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı
tüm resmi ve özel okullarda okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır.


Bu yarışma kapsamında,

• Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağına olan ilgiyi arttırmak, özgün çalışmalarla EBA içeriğini zenginleştirmek, 
• Tarihimizi ve kültürümüzü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için sorumluluk almalarına katkı sağlamak, 
• Ülkemizin tarihi ve kültürel özellikleri ile önemli şahsiyetlerini tanıma konusunda teşvik etmek,
 • Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak, 
• Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde araştırmalar yaparak bilimsel ve estetik değerlerin kazandırmaya katkı sağlamak,
 • Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
 • Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak, 
 •Eğitime belgesel sinemanın araştırmacı gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
 • Ortaya çıkan ürünleri EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de öğretmen ve öğrencileri ortak etkinliklerde buluşturmak,
 • Eğitsel içerikli, nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak.
 • Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Bu yarışma katılım koşulları ve yarışma şartnamesini buradan indirebilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder